Згідно з чинним законодавством, медичний заклад має право здійснювати медпрактику за умови наявності ліцензії МОЗ України. Але не завжди процес її отримання має позитивний результат. Далі розглянемо причини відмови у видачі дозвільного документу.

Ліцензійні умови

Для отримання ліцензії на медичну практику представник медорганізації повинен звернутись до МОЗ з заявою та надати відповідні документи. Згідно з встановленими законодавством правилами, для отримання дозвільного документу ліцензіат повинен дотримуватись Ліцензійних умов:

  • Реєстрація у формі юридичної особи або фізичної особи-підприємця у встановленому порядку;
  • Оформлення приміщення для провадження медичної практики;
  • Наявність медичних та немедичних працівників згідно з напрямком діяльності;
  • Наявність медобладнання та витратних матеріалів.

Разом із заявою ліцензіат надає документи: дані щодо стану матеріально-технічної бази закладу, інформацію про освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, відомості про керівника медустанови та ін.

В результаті розгляду поданих документів ліцензійний орган приймає рішення щодо оформлення ліцензії або відмови в її видачі.

Причини відмови у видачі документу

ліцензія моз україниПідстави для відмови у ліцензуючого органу можуть з’явитись після аналізу документів та в результаті отримання інформації з держресурсів. Можливими підставами невидання ліцензії є:

  • Невідповідність мед закладу Ліцензійним умовам;
  • Недостовірність даних у поданих документах;
  • Рішення суду, яким забороняється окремий вид діяльності.

Рішення ліцензійного органу може бути оскаржене. Для цього потрібно подати скаргу до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС або до Окружного адміністративного суду.

Тема ліцензування медзакладів останнім часом стала актуальною у зв’язку з поширеним відкриттям власних клінік в Україні. До процесу отримання дозвільних документів треба ставитись дуже уважно, тому що помилки в оформленні можуть призвести до відмови у їх видачі. Якщо уповноважені особи медустанови не мають досвіду в таких процедурах, слід звернутись до медичного юриста за консультаціями щодо юридичних питань ліцензування.

Таким чином, для отримання дозвільних документів необхідне правильне оформлення відомостей та організація закладу згідно з вимогами законодавства. У разі наявності помилок в оформленні діяльності медустанови ліцензійні органи змушені приймати рішення про відмову у видачі ліцензії на медичну практику.