Малий бізнес в країнах ЄС становить основу їх соціально-економічного розвитку. В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів малих і середніх підприємств, на частку яких припадає більше половини загального економічного обороту і доданої вартості. Відносна чисельність населення, зайнятого в малому і середньому бізнесі Європи, становить понад 70 відсотків.

Малий і середній бізнес в Європі стимулює розвиток конкуренції, обумовлює впровадження великими підприємствами нових технологій та підвищення рівня ефективності виробництва, ефективності всієї економіки ЄС.

Проект Закону депутата Мураєва Є.В. «Про внесення змін до Закону України» про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні розроблено у зв’язку з необхідністю в кризовій економічній ситуації в країні підтримати суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Як вважає ініціатор проекту, прийняття даного закону забезпечить підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що є необхідним для збереження робочих місць, і сприяння розширенню обсягу внутрішнього ринку, збільшення частки вироблених суб’єктами малого і середнього підприємництва товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у структурі валового внутрішнього продукту України.

До того ж документ передбачає надання малому бізнесу державної допомоги.

Можливо, дані зміни піднімуть як малий бізнес України, так і економіку держави в цілому.